bgen

Доц. д-р Светла Димитрова

SVETLA DIMITROVAДиректор на Етнографски музей на открито “Етър”. Завършва  история във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Има научна и образователна степен „доктор” в направление История на България.  Автор е на повече от 70 научни статии и 5 монографии. Съставител и редактор на книги и сборници. Научен консултант по реализация на музейни сбирки. Съавтор е на концепции за туристически дестинации за различни региони в страната. Ръководител е, от българска страна, на проект „Insside”, финансиран по VІІ рамкова програма на Европейския съюз (2013-2015). Председател на историко-философската секция на Съюза на учените – Стара Загора, член на българо-американската комисия по опазване на културното наследство и на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи”. Научните и професионалните й интереси са в областта на културно-историческо наследство, културно и стопанско развитие и музеология.